SOFTWARE - 8 MIN READ

3D Experience, ook relevant voor u?

Bas Koomen op 14 maart, 2017

3D Experience, ook relevant voor u?

Toen Dassault Systèmes het idee voor het 3D Experience Platfom introduceerde, koppelde men dat direct aan het begrip 'age of experience'. Daarbij gaat het niet meer alleen over de functie van het product of het praktische nut van een dienst, maar veel meer over de emotie en beleving. Merk en imago worden belangrijker en soms verheven tot een lifestyle. Bekende voorbeelden zijn Tesla (koop een auto in een boetiek), Nespresso (What else?), Apple en, dichter bij huis, Philips Hue.

Ook voor industrie?
Lang heb ik me afgevraagd hoe dit fenomeen van innovation in the age of experience een raakvlak heeft met de down-to-earth belevingswereld van de industriële producten, met name machinebouw waar we met Cadmes heel actief in zijn. Bij een machine gaat het toch nog steeds om wat hij doet en hoe betrouwbaar, economisch en duurzaam deze is? Bij service gaat het toch vooral om snelle responstijden en een hoge uptime-garantie? Hoe zou 3D Experience dan iets toe moeten voegen aan de machinebouw engineering zoals we die al jaren kennen?

Lean Development
Enkele antwoorden op mijn vraag heb ik gekregen uit onderzoek naar Lean Product & Process Development. Daarin komen twee dingen naar voren: het zoeken naar de echte klantvraag en de aandacht voor continu en sneller leren (learning cycle).

Bij het zoeken naar de echte klantvraag ligt er de uitdaging om anders naar het gevraagde te gaan kijken, over de grens van het klassieke product heen. De schrijver/marketeer Jos Burgers heeft een hele mooie metafoor over boren en gaten. Een klant vraagt om boren, maar wil eigenlijk gewoon gaten, het liefst zonder boren. Bij een verpakkingsmachine wil de klant misschien wel gewoon ingepakte goederen, liefst zonder machine.

Het versnelde leereffect vraagt weer om iets anders. Het wil dat we vaker dingen uitproberen en leren van de feedback. Het geleerde moet zo efficiënt mogelijk bruikbaar worden voor het vervolg. Stel dat er in een product (machine) iets niet helemaal naar wens is bij de klant, zoek dan naar de echte oorzaak: waar had het aan moeten voldoen om aan de klantvraag te voldoen en waarom doet ons product dat nu niet. Los het probleem op met alle betrokkenen samen en leg het geleerde goed vast om niet nog een keer dezelfde fout te maken.

Smart Industry
Kijken naar klantvraag en customer intimacy raakt ook aan Smart Industry. Slimme producten kunnen (meer) nuttige informatie opleveren voor verschillende gebruikers van deze producten. Digitalisering en systeemintegratie bieden nieuwe kansen om waarde te leveren aan gebruikers van het product. Een mooi voorbeeld hoorde ik op het Smart Industry Jaarevent in Utrecht, waar een klant van Cadmes vertelde dat ze met nieuwe ogen naar hun klassieke hardware product, een toegangspoort, zijn gaan kijken en wie nu eigenlijk allemaal gebruikers zijn van de poort. Door goed te kijken hebben ze meer doelgroepen gevonden, zoals de servicedienst, gebouwentoezicht, bewaker, eigenaar, gebruiker, bewoner, etc.

Door de informatie over het gebruik van de poort in de juiste vorm aan de doelgroep aan te bieden, kunnen ze nu meer waarde leveren over de hele levensduur en wordt de gebruikswaarde feitelijk het product.

Ervaring en beleving
Twee mogelijke vertalingen van het woord experience uit het Engels zijn ervaring en beleving. In de voorgaande voorbeelden gaat het zowel om ervaring (leren) en beleving (wat wil de klant). Als we ons daarop focussen worden ineens een paar dingen uit het Dassault Systèmes 3D Experience Platform een stuk logischer. Als we willen vaststellen wat de klant echt nodig heeft, moeten we op zoek naar de wensen en eisen. Soms moet er dan doorgevraagd worden en kan er gebruikgemaakt worden van online informatie via de social intelligence oplossing.

Uiteindelijk komen er wensen en eisen op tafel, maar die moeten ergens worden verzameld en toegankelijk gemaakt worden voor alle betrokkenen in het ontwerp- en productieproces. Als een product tot stand komt in de virtuele wereld moet ook worden bewaakt dat het wel aan die wensen en eisen voldoet. Dit kan in de requirements management oplossing in het platform. Tijdens het werken aan oplossingen ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. Deze kunnen voor later bewaard worden in het idea management en de idea pipeline, zonder dat daar meteen een productstructuur aan vast moet hangen.

Zo zijn er ook voorbeelden te noemen op gebied van service, klant feedback en verkoopondersteuning. Onderwerpen die niet meteen gekoppeld worden aan de klassieke ontwerpomgeving, maar wel heel belangrijk zijn in the age of experience.

 

Picture of Bas Koomen

Bas Koomen

"Nieuwsgierig, vindingrijk, humor, graag uitgedaagd, soms “prettig gestoord”

Waarom ga je met plezier naar je werk?

Ik ben in 1992 als stagiair in aanraking gekomen met de wereld van 3D CAD en sindsdien eraan verknocht. Nog elke dag krijg ik nieuwe ideeën als ik met klanten, collega´s of leveranciers spreek en ik heb vanuit mijn rol enorm veel mogelijkheden om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Nieuwe technische mogelijkheden en nieuwe behoeften uit de markt inspireren mij enorm en ik heb het voorrecht om steeds te mogen zoeken naar wegen om deze twee kanten bij elkaar te brengen.
 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×