SOLIDWORKS - 15 MIN READ

Beste Engineering Manager, gaat u in 2018 brandjes blussen of innoveren?

Renso Kuster op 5 januari, 2018

Beste Engineering Manager, gaat u in 2018 brandjes blussen of innoveren?

De werkdag van u (en uw team) wordt in grote mate bepaald door sales aan de ene zijde, en productie aan de andere.

Dat is ook logisch: er wordt iets verkocht, en de klant wilde het liefst gisteren een draaiende machine hebben. Daardoor bent u echter méér bezig bent met het blussen van brandjes dan aan het daadwerkelijk bedenken en toepassen van slimme oplossingen, het verkorten van de doorlooptijd, het verhogen van de kwaliteit... benut uw afdeling haar potentie om zich met innovatieve oplossingen te onderscheiden van de concurrentie – en zo wezenlijk bij te dragen aan de groei van de organisatie? Met andere woorden: gaat u in 2018 verder op oude voet, of is het tijd voor een hernieuwde aanpak?


Bottleneck 1: Tijd

Van repeteren en administreren naar configureren.

Zijn de engineers binnen uw organisatie veel tijd kwijt aan het maken van tekeningen voor elke afzonderlijke klantorder? Heeft u uzelf dan wel eens afgevraagd of (een deel van de) producten binnen uw organisatie te standaardiseren zijn?

Configure-to-order is al voor veel bedrijven een bewezen werkwijze om de doorlooptijd te verkorten, engineers efficiënter te laten werken en het ontwerpproces te versnellen. Kort gezegd: u vertaalt met het configure-to-order principe de ontwerpregels en parameters van uw producten naar heldere, behapbare modules. Zo kunt u terugkerende elementen van uw producten telkens opbouwen uit deze vooraf uitgedachte modules.

Ik daag u graag uit nog iets verder uit te zoomen. Kijkt u eens naar de huidige positie van de engineering afdeling in uw organisatie. In wezen zijn het ontwerpen van producten, innovatie en R&D ieder unieke disciplines binnen uw vak. Toch worden zij nu vaak in één adem genoemd. Terwijl druk op kosten en tijd de grootste bottlenecks zijn voor echte innovatie en productontwikkeling!

Beide principes kunnen pas echt gedijen als zij worden weggenomen uit het standaard ontwerpproces en worden behandeld als losstaande afdelingen. Innovatie en R&D lopen idealiter parallel aan het ontwerpproces, in plaats van er onderdeel van uit te maken. Alleen dan krijgen teams de onmisbare tijd en ruimte om daadwerkelijk beter, sneller en goedkoper te gaan engineeren.

 

Bottleneck 2: Kennis

Van opgeborgen kennis naar kennis borgen.

Het is fijn dat uw collega’s een rijke schat aan kennis en ervaring van het vak bezitten. Echter maakt dit u ook erg afhankelijk: want hoe schaalt u snel op in bezetting, als de inleerperiode van een nieuwe collega gemiddeld een jaar is? En hoe borgt u de kennis van die ene ervaren collega die binnenkort met pensioen gaat?

Het is aan u ervoor te zorgen dat kennis niet besloten blijft in de hoofden van uw teamleden, maar geborgd wordt in de organisatie en processen.

Met andere woorden: hoe kunt u waardevolle kennis vangen in een systeem of werkwijze, om minder afhankelijk te zijn van het individu en gemakkelijker te schalen in capaciteit?

Ook hier is het configure-to-order principe van toepassing. Maar ook met PDM, oftewel gecontroleerd project- en documentenbeheer creëert u meer inzicht in uw projecten en gaat u actief (bij)sturen op tijd en budget. Met PDM heeft u kennis van huidige en reeds afgeronde projecten aan uw vingertoppen. U kunt achteraf ophalen en verantwoorden: waarom is beslissing X genomen? Waarom is idee Y in de ijskast beland? Welke iteraties hebben er op project Z plaatsgevonden? Met het borgen van deze kennis voorkomt u het wiel telkens opnieuw uit te moeten vinden.

 

Bottleneck 3: Groei

Een hogere omzet behalen – met hetzelfde team.

Uw afdeling heeft de potentie (en de verplichting!) in grote mate bij te dragen aan de groei van uw organisatie. Maar hoe kunt u dat verwezenlijken, terwijl continue kostenreductie intern, en een krapte op de arbeidsmarkt extern u belemmeren nieuw personeel aan te nemen?

Hoe kunt u slimmer omgaan met resources? Wederom dient u verder te kijken dan enkel uw eigen eilandje: welke taken liggen er bij uw afdeling? In welke hoedanigheid ontvangt uw team een order van sales? Hoe levert uw team documenten aan bij de productieafdeling? En vooral: waarom? Omdat het efficiënt is, of omdat het altijd al zo is geweest? Let wel: u bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de input en output van uw afdeling!

U herkent vast dat er bij overdrachtsmomenten vaak informatie verloren gaat of verkeerd begrepen wordt. Zoals bijvoorbeeld bij een 2D tekening die door uw afdeling is voorzien van essentiële vorm- en plaatstoleranties, maar als de productie afdeling direct vanaf uw 3D model werkt is een foutje zo gemaakt.

Een oplossing om de overdracht tussen engineering en productie soepeler te laten verlopen en risicovolle toevalligheden weg te nemen is Model Based Definition (MBD), waarmee u product- en fabricage-informatie rechtstreeks in 3D doorgeeft. Een mooi voorbeeld waarin u niet vanuit uw eigen silo werkt aan de verbetering van processen, maar ook van die van uw collega-afdelingen. Zo werkt u samen aan de groei van uw organisatie!

Bottleneck 4: Innovatie

Van de boor, naar het gat in de muur.

De Nederlandse industrie is slim: we moeten het hebben van onze innovatiekracht. Maar wat is innovatie precies? Is het een slimmer product? Een slim intern proces? Of de slimme services die uw organisatie levert?

U heeft vast gehoord van de term servitization. Een trend die wordt gedreven door het feit dat steeds meer klanten als het ware vragen om “het gat in de muur” (de dienst) in plaats van “de boor” (de machine). Aan u niet de opdracht om er een mooie boor te maken, maar wél om ervoor te zorgen dat het gat er komt. Zo goedkoop mogelijk, en met een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid.

Sommige voorlopers in de industrie baseren hun verdienmodel al op dit soort slimme services. Een transformatie van de organisatie die niet van vandaag op morgen gemaakt is. Maar wel één die vroeg of laat voor iedere organisatie gaat gelden. En dat heeft impact op uw engineering afdeling want u zult de performance van uw machine moeten garanderen, dit doet u door uzelf meer inzicht te verschaffen. Hierbij denk ik aan slimme sensoren die zien wanneer een onderdeel slijt, zodat uw servicemonteurs preventief onderhoud kunnen plegen. Innovatie is niet alleen een machine maken die alles sneller en beter kan. Innovatie is ook: hoe maak ik een machine die faciliteert in een ander, servicegericht verdienmodel?

 

Bottleneck 5: Kwaliteit

Slimmer simuleren en inspecteren.

In het licht van de vorige paragraaf kunt u kwaliteit op engineering niveau interpreteren als: op voorhand inschatten en evalueren waar de sterkten en zwaktes van uw product liggen, zodat u er tijdens het ontwerpproces al oplossingen voor kunt bedenken. De machine kan dan, wanneer deze is geleverd aan de klant, aan de beloofde servicegraad voldoen.

Op voorhand simuleren wat de prestaties van uw product zullen zijn kan de tijd van het dure prototypes bouwen reduceren of vervangen. Goede simulatie zorgt voor:

  • Verbeterde productkwaliteit
  • Verlaagde ontwikkelingskosten
  • Verhoogde productprestaties

Maar kwaliteit is óók: grip hebben op de ingangseisen van alle producten en materialen die in de machine moeten gaan passen. Door in een systeem vast te leggen welke eisen u stelt aan input en output kunt u consistent inspecteren en voorkomt u materiële en imagoschade.


Bottleneck 6: Personeel

Nieuw talent? Of een interessante werkgever zijn voor je huidige team.

Kunt u uw collega’s een leuke en uitdagende baan aanbieden, zodat ze met plezier bij u blijven werken? Natuurlijk – soms ontkomt u er niet aan toch nieuw talent aan te nemen. Nu is het verbeteren van uw imago als werkgever om op te vallen in de arbeidsmarkt niet iets wat u van vandaag op morgen doet. Echter: een organisatie die gebruik maakt van de laatste technieken (of laat zien een ontwikkeling door te maken) is niet alleen interessant voor afgestudeerde engineers, maar ook voor uw huidige team!

Hoe laat u uw engineering team meer bezig zijn met datgene waar zij écht goed in zijn: het bedenken van slimme producten? Zodat u consistent tijd en geld vrijspeelt voor verbeterkansen?

Daar ga ik graag met u over in gesprek. Ik help u graag om in 2018 met een hernieuwde blik naar uw processen te kijken. In de tussentijd kunt u alvast verder lezen in de whitepaper: Uitdagingen in Engineering, waar we handvatten aanreiken voor u als manager om consistent tijd en geld vrij te spelen voor verbeterkansen.

Met vriendelijke groet,

Picture of Renso Kuster

Renso Kuster

"Sportief, oplossingsgericht, nuchter, transparant, professioneel, competitief"

Waarom zou je Cadmes aanbevelen bij vrienden?

Een hechte club waar je op kunt bouwen en zowel successen als zorgen mee kunt delen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×