KLANTVERHALEN - 9 MIN READ

De Cadmes collega's als nieuwe klanten op het 3DEXPERIENCE platform

Noemi Elen op 11 januari, 2022

Dat het 3DEXPERIENCE platform veel nuttige en functionele tools en apps heeft, is al lang duidelijk. Onder het motto: geen betere klanten als de interne Cadmes collega’s, zijn ook zij overgeschakeld op het 3DEXPERIENCE platform. De samenwerkingstools die het platform te bieden heeft wat betreft interne communicatie, alsook de mogelijkheden die het biedt om kennis te vergaren, maakte dat Cadmes overtuigd was om de stap naar de cloud te zetten. Dit alles vond plaats onder het goedkeurende oog van Dassault Systèmes. De inspanningen die Cadmes hiertoe leverde, werden door hen dan ook bijzonder gewaardeerd en met de nodige aandacht volgen ze deze inspanningen op. De hoogste tijd dus om dit even onder de loep te nemen.

Eén van de voornaamste redenen om over te schakelen, was een sterke wens vanuit Cadmes om de interne communicatie beter te structureren. Diverse softwarepakketten waren mogelijke oplossingen. Aangezien de cloud de toekomst is, stelde men zich de terechte vraag: waarom niet deze oplossing, het 3DEXPERIENCE platform, daarvoor inzetten? Het zorgt voor een functionaliteit in de communicatie tussen mensen. De communicatieconsultants binnen Cadmes kregen de nodige ruimte om het platform goed te verkennen en de wensen van het Cadmes intranet te laten overeenkomen met de functionaliteiten van 3DEXPERIENCE.

Belangrijk was initieel om in kaart te brengen welke vragen dienden beantwoord te worden: wat waren de doelstellingen? Hoe zagen ze het en welke eisen hadden de Cadmes collega’s? Tijdens een brainstorm werd nagedacht hoe het intranet “on the job” zou worden ingericht. Het was zeker mogelijk, maar er waren ook wat bedenkingen. De grootste opportuniteit was dat de collega’s al doende het platform kunnen leren gebruiken en kennis vergaren. Handig ook om naar je klanten toe te kunnen zeggen dat je er zelf ook gebruik van maakt!

Voor de introductie van 3DEXPERIENCE was er nog geen intranet bij Cadmes. Wel waren er wat experimenten met de huidige communicatiekanalen (bv nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via e-mail). Het nadeel hier was dat je steeds gebonden was aan een stukje planning. Het was voor Cadmes dan ook heel belangrijk om dagelijks informatievoorziening te kunnen aanbieden: heb je iets te communiceren, dat je dit direct kon doen. Zowel urgente als leuke en niet-urgente berichten, en dat informatie altijd beschikbaar was.

Eén van de grote voordelen is dan ook dat het interactie verhogend werkt: wordt een succesverhaal gedeeld, dan heb je onmiddellijk reacties en interactie met elkaar! Het nodigt uit om de interne communicatie binnen Cadmes te verhogen en verbeteren. Het implementeren van het intranet is natuurlijk ook een groeiproces, waaraan dagelijks verder gebouwd wordt. De awareness is alvast gecreëerd!

Nog een voordeel van het platform is de benaderbaarheid: het is belangrijk dat mensen op de hoogte moeten zijn van het nieuws binnen Cadmes. Het is zoals thuis de krant lezen of je socials nakijken. Het platform zou moeten opstarten bij het opstarten van je computer ’s morgens. Ook belangrijk: de lay-out. Hoe het eruit ziet? Aantrekkelijk, met leuke plaatjes en banners en ruimte voor human interest zaken. Dat trekt veel lezers aan. Ook heel handig is dat je op basis van doelgroepen kunt communiceren. Je kan van meerdere groepen tegelijk lid zijn. Nu wordt vooral de nadruk gelegd op het opzetten van corporate communicatie: afdelingsmanagers willen het ook voor hun teams graag inrichten. Binnen het bedrijf heb je “front runners” nodig om de trein in gang te zetten. Mensen die collega’s motiveren en enthousiasmeren om zaken te posten op het platform.

Wiki is ook een handige tool om belangrijke informatie op te zoeken: alle informatie, zoals bijvoorbeeld HR gerelateerde informatie, is voor iedereen actueel beschikbaar, een enorme tijdsbesparing. Nieuws wordt ook meer gespreid in de tijd gedeeld. Het platform zorgt ook voor een efficiënte kennisoverdracht naar de medewerkers: collega’s stellen zich voor via profielpagina’s, er wordt 3DEXPERIENCE productinfo gedeeld in het portfolio, je kan vragen aan elkaar stellen in de tijdlijnen, etc.

Wat is de grote doelstelling van het 3DEXPERIENCE intranet voor Cadmes? Heel eenvoudig: gemotiveerdere en meer betrokken collega’s binnen de organisatie. En kennisverbreding over het platform! Uiteindelijk komt dat zeker de klanten en leveranciers van Cadmes ten goede.

Zijn er punten ter verbetering? Het intranet is web based, maar niet als app beschikbaar: je moet dus wel steeds inloggen. Dat is toch wat drempelverhogend: onbekend is vaak onbemind. Het moet echt onderdeel van een routine gaan worden, je moet erin investeren.

De eerste bouwstenen bij 3DEXPERIENCE binnen Cadmes zijn gelegd. Aan de collega’s nu om er een mooi huis van te bouwen. Het is allemaal mogelijk: anyplace, anywhere, anytime!

Picture of Noemi Elen

Noemi Elen

Driven by bringing our customers more value and contribute to their productivity.

Deel dit via:  


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×