Donkervoort mat zwart BG

KLANTVERHALEN - 8 MIN READ

Case Study - Donkervoort

Cadmes op 16 januari, 2019

Sneller innoveren door tijd te besparen

BESPARING

Het ontwerp van de Donkervoort GT uit 2006 is echt heel doordacht. Maar de wereld verandert snel. Mensen worden groter en veiligheid steeds belangrijker. Daarmee verandert ook het ontwerp van de auto’s. Belangrijk is dat door groei van de wagens ook het frontaal oppervlak toeneemt. Dat is nadelig voor de aerodynamica. Wiersma: “Met SOLIDWORKS Flow Simulation kunnen we nu, zonder alles in een windtunnel te hoeven testen, meten welke ontwerpen het beste zijn. Ook kunnen we direct verbeteringen aanbrengen. Dat scheelt veel geld, maar vooral ook veel tijd. Waar het aerodynamisch ontwerp vroeger twee tot drie jaar duurde, kost het nu één jaar.” Hij vervolgt: “Zo zagen we met Flow dat de afloop van het dak van de GT precies 12 graden moest zijn om zo min mogelijk turbulentie te krijgen. Ook ontdekten we bij de achterspatborden een probleem. Nu hebben wij de ‘vleugels’ boven de achterlichten die dit opheffen.”

joop donkervoort v2"Het gebruik van SOLIDWORKS Simulation en Flow Simulation is eigenlijk de enige manier om dit te doen zonder in te boeten op kwaliteit en prestaties."

JOOP DONKERVOORT
Oprichter

ADEMHALING

Maar niet alleen het uiterlijk wordt met behulp van SOLIDWORKS Flow Simulation bepaald. Ook de binnenkant wordt minutieus bekeken met deze software. Wiersma: “Bij snelle auto’s is de ademhaling cruciaal voor de prestaties. Bij hoge snelheden gaat dat meestal wel goed; de problemen ontstaan bij lage snelheden. Normaal maken we een inlaatspruitstuk zo glad mogelijk. Flow toonde echter aan dat een iets ruw oppervlak ervoor zorgt dat de lucht juist makkelijker stroomt. Daar waren we anders pas na veel zoekwerk achter gekomen.”

Nieuwe ontwikkelingen brengen nieuwe zaken aan het licht. “We racen sinds een paar jaar,” vertelt Wiersma met gepaste trots. “Daar is aerodynamica uiterst belangrijk, niet alleen waar het gaat om snelheid maar ook qua wegligging: downforce. Door de simulatiesoftware kwamen we er achter hoe de luchtstroom onder de auto moest worden weggeleid voor een optimale downforce. Tijdens dat proces ontdekten we ook dat we last hadden van een turbulente luchtstroom achter het carter. Die luchtstroom gebruiken we nu als een extra koeling voor de motor, de aandrijfas en het achterdifferentieel. Voor dit probleem is dus, dankzij Flow, een oplossing gekomen.”

STERK IN COMPOSIETEN

Naast Flow gebruikt Donkervoort ook SOLIDWORKS Simulation. Wiersma: “Dat doen we vooral voor het inzetten van composieten (koolstofvezel). Het chassis van de GTO bestaat, net als dat van de GT, uit staal en composiet en weegt slechts 54 kilo. Maar hoewel het extreem licht is, is het gebruik van composiet complex. Dat heeft te maken met het feit dat composieten niet isotroop zijn, zoals metalen, die wel in alle ‘richtingen’ van het materiaal dezelfde eigenschappen hebben. Dus waar een composiet in de ene richting vele malen sterker kan zijn dan metaal, versplintert het in de andere richting bij het minste of geringste. Om daar inzicht in te krijgen gebruiken we Simulation.”

VEILIGHEID

“De GTO heeft geheel nieuwe deuren. Omdat veiligheid voorop staat, is in die deur een holle zijbalk aangebracht van composiet en aramide, gevuld met een speciaal schuim. Die balk had aan de bovenkant een scherpe rand en in Simulation zagen we, bij hoge puntbelasting, dat in de balk een breuk ontstond. We hebben die scherpe rand ronder gemaakt en opeens was dat breekmoment weg. Dus zonder allerlei dure en ingewikkelde botsproeven konden we een extreem veilige balk en daarmee een extreem veilige deur maken.”

TOEKOMST

“Ik heb geen kristallen bol,” zegt Wiersma lachend. Maar ik zie wel dat software als Flow en Simulation de hele industrie enorme voordelen biedt. Processen en materialen worden steeds complexer, terwijl experimenteel onderzoek steeds kostbaarder wordt. Het gebruik van SOLIDWORKS Flow Simulation en SOLIDWORKS Simulation is eigenlijk de enige manier om dit te doen zonder in te boeten op kwaliteit en prestaties. Onze slogan is immers: Donkervoort, no compromise.”

Picture of Cadmes

Cadmes

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×