PDM - 21 MIN READ

De levenscyclus van 3D CAD

Christian de Winter op 19 juni, 2020

De levenscyclus van 3D CAD, een continu ontwikkelend proces dat onze maakindustrie ondersteunt in waar we werkelijk goed in zijn: producten maken. En daar word ik al jaren heel blij van! Vooral nu we weer op een kantelpunt zitten binnen deze cyclus. Daar waar men 25 jaar geleden nooit had gedacht dat het mogelijk zou zijn, gaan we nu met 3D CAD naar de Cloud!

25 jaar geleden leerde ik technisch tekenen op een tekentafel met kalkpapier en vrij snel stapten we over op AutoCAD op een PC. In de wandelgangen van de Hogeschool hoorden we wel dat er ook in 3D gemodelleerd kon worden, maar daar waren zware Unix werkstations voor nodig, die een flinke investering vroegen. Voor ons studenten was dat uiteraard onbetaalbaar en alleen tijdens een stage kreeg ik de mogelijkheid om er kort mee te werken. Er waren wel andere 3D modelleer opties beschikbaar, echter waren deze niet parametrisch of gewoonweg niet gebruiksvriendelijk. In 1998 leerde ik SOLIDWORKS kennen en ik was enorm onder de indruk van het gebruiksgemak en dan óók nog eens op een Windows PC. Dit had een enorme impact op mij als productontwerper en engineer. Vanuit huis 3D CAD modellen maken, daar weer 2D tekeningen van produceren en het vervolgens afdrukken. Alleen het maken van fysieke modellen moest nog met de hand. Dit ondersteunde mijn ontwerpprocessen en gaf mij veel vormvrijheid. Het opslaan gebeurde op de lokale machine, met backups op CD-roms of zelfs diskettes.

disks-and-floppy-disks_afbeelding 1 blog_filter_verkleind

Wat kunnen we gaan verwachten?

Nu, 25 jaar later, zijn veel zaken die ik toen revolutionair vond alweer veroudert of de normale gang van zaken geworden en zijn we zelfs nog veel verder gegaan. SOLIDWORKS is de marktleider in 3D CAD software en draait exclusief op Windows PC’s. Data wordt opgeslagen en beheert op dezelfde PC, in de cloud of op data servers.

Maar toen kwam het 3DEXPERIENCE Platform op mijn pad! De levenscyclus van CAD is hier duidelijk zichtbaar. Toen ik 3DEXPERIENCE een jaar geleden leerde kennen kon ik niet wachten om er mee aan de slag te gaan. Ik zag dat de processen m.b.t. dataopslag- en deling, communicatie en samenwerking zoveel makkelijker en prettiger konden werken, dan dat ik gewend was. Het ondersteund in alle industrie specifieke werkprocessen en daardoor is voor mij nog steeds een echte gamechanger zoals SOLIDWORKS dat 25 jaar geleden was! Waar ik toen blij was om thuis te kunnen werken met 3D CAD op m’n pc, kan ik nu m’n iPad mee nemen naar het park of strand en daar met m’n voeten in het zand samenwerken met collega’s of klanten die, hopelijk, precies hetzelfde idee hebben!

Waar 25 jaar geleden werd gezegd dat 3D CAD exclusief op die dure werkstations moest draaien en dit nooit op een PC zou kunnen, zien we nu dezelfde opmerkingen, maar dan met de Cloud. Maar het kan zeker! Met de komst van het 3DEXPERIENCE Platform kunnen we al laten zien dat het mogelijk is om 3D CAD compleet device onafhankelijk, via de cloud, te laten verlopen. Een Windows PC is dus geen vereiste meer, een internetverbinding wel.

Dat CAD volledig via de cloud de toekomst heeft is duidelijk, maar hoe zit dat nu dan? Kan ik mijn SOLIDWORKS data dan nog wel gebruiken? Kan ik mijn huidige werkwijzen blijven hanteren of moet alles op de schop? Wat betekent dit voor de huidige SOLIDWORKS gebruikers. Gaan we onze zware PC’s en de dure data servers nu bij het grofvuil zetten?

Nee zeker niet! We gaan ‘hybride’ werken, the best of both worlds. We blijven gewoon onze SOLIDWORKS 3D CAD gebruiken op een desktop of laptop, maar maken deze bestanden wel toegankelijk in de Cloud. En we voegen mogelijkheden toe aan 3D CAD, zoals bijvoorbeeld het maken van organische vormen middels Sub-D modelling in de cloud. Dit was niet mogelijk in SOLIDWORKS 3D CAD. Daarnaast gaan we de data en product levenscyclus ook beheren in de cloud. Dit alles device- en locatie onafhankelijk. Het hybride werken voegt als extra waarde toe, dat wij centrale en realtime samenwerking en daarmee snellere innovatie mogelijk kunnen maken.

Tip 💡 Meer weten over het maken van organische vormen middels Sub-D modelling in de cloud bekijk de opname van onderstaande webinar:
"Intuitive 3D Designs with CATIA and SOLIDWORKS on the cloud"  door Dassault Systèmes

open-laptop-with-white-digital-tablet-and-smartpho-afbeelding 2 blog_filter_verkleind

Wat is dat Hybride werken?

25 jaar geleden bracht SOLIDWORKS mij vooral veel gebruiksgemak en tijdwinst. Op de tekentafel en met AutoCAD was er vooral veel tijd nodig voor het opzetten van de complexere doorsnedes en het vervolgens berekenen van de uitslagen. Met SOLIDWORKS kon ik deze tijd inzetten om ervoor te zorgen dat het ontwerp centraal stond en de produceerbaarheid van complexere vormen mogelijk werden. Wat spreekt mij nu, bij dit kantelpunt, dan zo aan?

Databeheer

Sinds mijn studententijd bewaar ik bestanden op diverse vormen van bestandsdragers. De diskettes en CD-roms zijn vervangen door externe harde schijven, flashdrives/USB Sticks en zelfs Cloud bestandsopslag zoals OneDrive, Dropbox en Google Drive. Er is in die tijd niet veel veranderd.

cloud-storage-upload-and-download-data-management_afbeelding 3 blog_filter_verkleind

Als voormalig zelfstandige gebruikte ik de cloudopslag voor de draagbaarheid en gebruiksgemak bij klanten, maar liep dan weer tegen het feit aan dat naamgeving en databeheer onoverzichtelijk begon te worden. Binnen organisaties is uiteraard SOLIDWORKS PDM een prachtige oplossing voor databeheer en het samenwerken met teams. Hiervoor zijn lokale servers nodig, onderhoud en software die deze servers en het Product Data Management systeem met de organisatie laten communiceren. Daarnaast is er software en zijn er protocollen nodig om deze servers van buiten het bedrijfsnetwerk te benaderen. Voor organisaties die nu op het punt staan keuzes te maken met betrekking tot (nieuwe)servers en een lokaal Product Data Management systeem zijn dit belangrijke keuzes om te maken en dan heb ik het nog niet gehad over het veilig stellen van deze systemen.

Waarom was ik, op dit vlak, dan zo onder de indruk van het 3DEXPERIENCE platform? Omdat er nu de mogelijkheid bestaat om SOLIDWORKS data altijd en overal, op elk device, in een veilige omgeving beschikbaar te hebben. Om niet alleen de data te beheren, maar ook de levenscyclus van het product inzichtelijk te maken en dat direct out-of-the-box. De laatste stand van zaken, centraal beheert, real-time en altijd met de laatste update en versie van het platform. Een groot voordeel? Ja. Kortere tijd spenderen aan het zoeken naar de juiste bestanden, de laatste stand van zaken, het vastleggen van keuzemomenten- en kennisborging staan naast de CAD databeheer allemaal centraal.

Tip 💡 - Lees voor meer informatie over veiligheid binnen de cloud ons ebook:
5 aannames over werken in de cloud

Samenwerking

In mijn studententijd werden brainstorms op de hogeschool of in de kroeg gehouden. De achterkant van een bierviltje heeft vaak vele creatieve ideeën opgeleverd. De stap naar email notulen van projectoverleggen, of via Whatsapp verstuurde foto’s van whiteboards, is niet zo groot. Er is nu alleen software voor om dit te kunnen vastleggen, maar dit is een ‘disconnected’ situatie; De databron waarmee ontwikkeld wordt staat los van de informatiestroom die in overleggen naar voren komt. Daarnaast zijn er meerdere plekken waar gezocht moet worden naar de juiste- en/of laatste stand van zaken. Ik denk dat iedereen zich in deze situatie kan herkennen. Dat betekent dat de effectiviteit ver te zoeken is en kennisborging (vastleggen en opzoeken van kennis) een tijdrovende bezigheid is.

teamwork-2499638_1920

Hier komt 3DEXPERIENCE weer positief om de hoek kijken, omdat juist dit soort functionaliteit op een heldere manier mogelijk wordt gemaakt. Het vastleggen van kennis en ideeën wordt via een zogenaamde community geregeld. Dit kan gezien worden als een centraal gezamenlijk overlegorgaan waar verschillende, project gerelateerde, onderwerpen aan de orde komen. En naast het filteren op vragen, ideeën, wiki’s of media kan er ook gebruik worden gemaakt van de krachtige ingebouwde zoekmachine die via tags als ‘wat’, ‘waar’, ‘wie’, ‘wanneer’, ‘waarom’ en ‘hoe’, elke gerelateerde content snel weergeeft. Als ik een vraag stel in een overleg, waar een collega een validerend antwoord op geeft, wil ik natuurlijk wel dat die kennis met de rest van het team gedeeld- en vastgelegd wordt. Hetzelfde geldt voor ideeën die tijdens een brainstorm sessie gegenereerd worden. In deze communities kan ik dan ook nog eens volgen in welke status dit idee zich bevindt en waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt tijdens de verschillende fases. De traceerbaarheid zorgt ervoor dat bedrijfsspecifieke ‘best practises’ zichtbaar worden voor iedereen binnen het bedrijfsplatform en dus het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Dit is een klein voorbeeld van samenwerken met ‘connected’ data. Mijn eerste reactie hierop toen ik met 3DEXPERIENCE in aanraking kwam? Weg ellelange e-mail kettingen en eindeloze vergaderdiscussies! Maar misschien loop ik nu op de zaken vooruit.

Het inzetten van Issue Management binnen een ontwikkeltraject was een ander eureka moment. Het zichtbaar maken van deze issues, direct gesynchroniseerd en gevisualiseerd in het 3D Model, waaraan het team gekoppeld kan worden, aanbevolen wijzigingen en attachments kunnen toegevoegd worden ter verduidelijking waarna de urgentie, opleverdatum en uitvoerenden aangegeven kunnen worden. Waar komen issues vandaan? Een issue kan opgezet worden tijdens een klantgesprek, live aan tafel via smartphone, tablet of laptop. En daarnaast kunnen issues natuurlijk ook uit de communities komen. Koppel deze issues aan een Change Action en het revisie- en lifecycle beheer kan geautomatiseerd gestuurd worden door ‘Under Change’ te werken in SOLIDWORKS.

Moet ik dan altijd een webbrowser aan hebben staan? Nee hoor, het is wel een mooie plek om alle functionaliteiten tot z’n recht te laten komen, maar hybride werken betekent hier ook dat ik alle data, taken, issues en change actions binnen SOLIDWORKS kan openen en de attachments direct kan inladen. Er wordt een lokaal cache bestand opgeslagen wat betekent dat ik in SOLIDWORKS ook tijdelijk offline kan werken als ik dat wil. Gewoonweg SOLIDWORKS weer verbinden met de cloud en gegevens uploaden en alles staat weer klaar voor de rest van het team.

Mijn SOLIDWORKS verbinden met de Cloud

Hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar? Op het moment dat 3DEXPERIENCE voor u geactiveerd is, kunt u simpelweg de SOLIDWORKS Connector installeren en de poort naar databeheer op cloud staat voor u open, inclusief alle eigenschappen van het part of assembly, referenties, revisiebeheer van de producten, review van wijzingen of vergelijkingen tussen het originele- en nieuwe ontwerp.

Best of both worlds

Mijn ervaring tot nu toe met het 3DEXPERIENCE Platform is dat het een echte one-stop-shop is voor engineers, engineering managers, productmanagement, projectmanagement, marketing en c-level management. Iedereen kijkt naar hetzelfde data(base)model en daardoor kan er meer tijd besteed worden aan waar het uiteindelijk echt om draait: Een oplossing voor uw klanten, een focus op gebruiksgemak voor consumenten, het stroomlijnen van processen en sturen op bedrijfsinnovatie.

Centrale data op de cloud, gekoppeld aan de kracht van on-premiss SOLIDWORKS zorgt voor het beste van beide werelden. De lifecycle van 3D CAD dendert door, bent u er klaar voor? The future is here!

Bent u benieuwd welk voordeel het u zou kunnen bieden? Ik nodig u uit om hier een keer samen over te sparren.

Picture of Christian de Winter

Christian de Winter

"Als er veel onduidelijk is , is nog alles mogelijk"
In deze mogelijkheden liggen dan vaak ook de creatieve oplossingen, goed luisteren en definiëren van de achterliggende vragen en dat vertalen naar specifieke klantgerichte oplossingen, werkend met het 3DExperience Platform. Deze innoverende service met vele (groei)mogelijkheden kan ingezet worden bij de belangrijkste vraag: waarmee kan ik u helpen?

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×