solidworks-licentie-onbewust-illegaal-gebruiken

PRODUCT INFORMATIE - 9 MIN READ

Wat zijn de risico's bij (onbewust) illegaal gebruik van SOLIDWORKS?

Cadmes op 16 april, 2020

Aan het gebruik van SOLIDWORKS software zijn regels verbonden, dat is logisch. Deze regels kunnen bij het niet naleven tot vervelende consequenties voor u leiden. Dat willen we natuurlijk voorkomen en daarom hopen we dat dit blog hier een behulpzame bijdrage aan kan leveren. In deze blog: Wat zijn de risico’s bij (onbewust) illegaal gebruik van uw SOLIDWORKS licentie? En welke maatregelen worden er dan getroffen?

Algemene voorwaarden SOLIDWORKS
Wat wel en niet is toegestaan wanneer u gebruik maakt van SOLIDWORKS software, is vastgelegd in de Algemene Licentie Voorwaarden van SOLIDWORKS. We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze voorwaarden niet allemaal bekend zijn bij u en tot in detail zijn doorgenomen. Daarom wil ik graag met u de belangrijkste voorwaarden (situaties) doorlopen. Wilt u de volledige voorwaarde doorlopen dan verwijs ik u graag naar: www.solidworks.com/license-agreement

Risico: per ongeluk in strijd zijn met de voorwaarden
SOLIDWORKS licenties staan centraal geregistreerd bij SOLIDWORKS. Om die reden is het mogelijk om via IP adressen te monitoren wie en waar welke licentie wordt gebruikt. Wanneer hier iets wordt vastgesteld wat mogelijk in strijd is met de voorwaarden, wordt er in eerste instantie besloten om nader onderzoek te doen. Wanneer uit nader onderzoek blijkt dat het gebruik in strijd is met de voorwaarden, wordt u als klant hiervan op de hoogte gesteld in een brief (e-mail). In deze brief wordt dan gerefereerd aan het feit dat de software in strijd met de voorwaarden is ingezet.

Blog Piracy Case - foto 2 - verkleind

Bij Cadmes is dit vaak het moment dat klanten ons benaderen met de vraag wat er is gebeurd omdat zij zich vaak van geen kwaad bewust zijn. Erg vervelend want in bijna alle gevallen blijkt het te gaan om een onschuldige actie bij de klant, die achteraf in strijd blijkt te zijn met de voorwaarden van SOLIDWORKS. Met als gevolg, een melding vanuit SOLIDWORKS dat u ‘in overtreding’ bent geweest.

Maatregel: verplicht tot aanschaf
Wanneer uit nader onderzoek inderdaad blijkt dat een bepaalde software actie in strijd is geweest met de voorwaarden, ontvangt u als klant niet alleen een melding hiervan per brief of e-mail maar ook het verzoek om de casus te settelen. Je zou het kunnen vergelijken met een boete voor te hard rijden, die als case voor de rechter komt wanneer je de boete niet betaalt. Over het algemeen komt erop neer dat de licentie of licenties die betrokken zijn bij het voorval, aangeschaft dienen te worden (of iets vergelijkbaars).

Een lastige rol…
Met een ongewenste kostenpost voor onze klanten als gevolg, hebben wij als Cadmes dan de rol als SOLIDWORKS partner om dit met klanten af te handelen wat in de praktijk betekent het leveren van de desbetreffende licentie. Een lastige rol vanuit Cadmes omdat wij ook de licentievoorwaarden hebben na te leven van SOLIDWORKS, maar er ook voor onze klanten willen zijn. Voor ons een extra reden om onze klanten zo goed mogelijk te informeren c.q. te waarschuwen om een dergelijke situatie te voorkomen.

Valkuilen die leiden tot risico’s
Er zijn een aantal situaties waar we van weten dat ze voor ongewenste situaties kunnen leiden en om uw alertheid vragen. Het gaat dan om:

  • Het werken met studenten die hun EDU versie gebruiken
  • Inleners die een eigen licentie inzetten
  • Medewerkers in het buitenland
  • Gebruik van licenties met een onbekende herkomst
  • Herbruikte of overgenomen laptops
  • Samenwerking met externe bedrijven
  • Overnemen van licenties.

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, is het verstandig om na te gaan wat de voorwaarden hierover te zeggen hebben….

Blog Piracy Case - foto 3 - verkleind

Één-tweetje met Cadmes
Als Cadmes willen we uiteraard voorkomen dat onze klanten in strijd met de voorwaarden software gebruiken, met onwenselijke situaties en kosten als gevolg. Bij Cadmes zit een groot team van SOLIDWORKS experts voor u klaar. Wij zijn er voor u en kunnen hierover te allen tijde worden benaderd wanneer u twijfelt of iets binnen de voorwaarden valt of niet. Op deze manier weet u zeker dat uw plannen rondom het gebruik van SOLIDWORKS licenties zijn toegestaan of juist afgeraden worden om te doen.

Middels dit blog willen we u aanmoedigen om Cadmes hierin te (blijven) betrekken zodat u zich optimaal kunt focussen op uw werk en niet voor verrassingen komt te staan!

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen, neem dan even contact met ons service center op via: https://www.cadmes.com/nl/plan-een-afspraak.  

Picture of Cadmes

Cadmes

Deel dit via:  


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×