SOFTWARE - 6 MIN READ

SOLIDWORKS Inspection borgt de kwaliteit

Renso Kuster op 28 mei, 2018

Automatisch genereren van kwaliteitscontrole documenten middels SOLIDWORKS Inspection

Kwaliteit is een van de belangrijkste pijlers waarop de Nederlandse maakindustrie rust. Het is daarom ook van een groot belang om deze kwaliteit juist te blijven monitoren en verhogen. Tijdens het ontwerpproces wordt in de basis de kwaliteit al gedefinieerd in de vorm van materiaal en productieproces keuzes maar ook de keuze van maat, vorm en plaats toleranties leggen de na te streven kwaliteit vast. Om de keten van ontwerp naar productie op een juiste manier te controleren zullen hier steekproefsgewijs checks op uitgevoerd dienen te worden. SOLIDWORKS Inspection helpt u bij het sluiten van de controlekring van ontwerp naar productie.

U voorziet uw ontwerpen in een vroeg stadium van de juiste informatie. Dit doet u door bijvoorbeeld de juiste passing of werking te kunnen garanderen. Het is gebruikelijk om na productie of levering van producten middels een steekproef de gedefinieerde randvoorwaarden te checken om te bepalen of de juiste kwaliteit geleverd is. Hiervoor worden vaak naast geannoteerde CAD tekeningen ook andere documenten gebruikt zoals Excel invulbladen voor de gecontroleerde waarden. Het creëren en aan laten sluiten van deze documenten vraagt vaak veel tijd, zeker wanneer ontwerpen wijzigen is het lastig om deze documenten op elkaar te blijven aansluiten.

SOLIDWORKS Inspection
SOLIDWORKS Inspection geeft u de mogelijkheid om vanuit uw geannoteerde 2D werktekening een compleet inspectie rapport te generen. Dit doet u aan de hand van een aantal opeenvolgende stappen. Als eerste kiest u ervoor om een nieuw inspectie project  aan te maken, hiervoor bepaalt u met welke template/norm wilt werken. Als tweede geeft u aan welke bestandeigenschappen van het SOLIDWORKS model wilt gebruiken om in het meetrapport weer te geven. Denk daarbij aan zaken als projectnummer, artikel nummer, omschrijving en revisie. In de daarop volgende stap bepaald u welke dimensies en annotaties van de tekening in het inspectierapport opgenomen moeten worden. Dit kunnen alle maten zijn maar er zijn verschillende filters beschikbaar om deze intelligent te beperken. Hierna zal de tekening automatisch voorzien worden van positienummers om de te controleren maten aan te duiden. In dit proces worden ook alle maten en bijbehorende toleranties uit gelezen en aan u getoond in een duidelijk overzicht waarbij u informatie als de manier van controleren en de prioriteit toe kunt voegen. Dit zijn eigenlijk alle stappen die u hoeft te doorlopen, want van hieruit kunt u uw controle documenten aanmaken. Deze bestaan bijvoorbeeld uit PDF of Excel documenten die u kunt gebruiken om de gecontroleerde uitkomsten in op te nemen en vervolgens direct feedback te krijgen of de status van deze maat, valt deze binnen de gegeven grenswaarden ja of nee.

SOLIDWORKS Inspection Standalone
Naast de geïntegreerde versie in SOLIDWORKS Inspection bestaat er ook een standalone versie. Deze versie is aan te raden wanneer diegene die de meetrapporten opstelt geen engineer is dus ook niet over een SOLIDWORKS licentie hoeft te beschikken. Naast het annoteren van SOLIDWORKS tekeningen kunt u met deze versie ook dezelfde documenten creëren op basis van PDF of TIFF bestanden. Door middel van OCR tekstherkenning zullen de gebruikte dimensies en toleranties bepaald worden.

Mocht u gebruik maken van een 3D meetmachine om u steekproeven op producten uit te voeren dan is het raadzaam om naar SOLIDWORKS Inspection Professional te kijken. Hiermee heeft u de mogelijkheid om de gegevens uit een 3D meetmachine in te lezen en direct op waarde te beoordelen.

Conclusie
Indien kwaliteitscontrole van uw producten bij u op een hoog plan staat is het raadzaam om middels SOLIDWORKS Inspection dit proces verder te automatiseren. Voor meer informatie over Inspection kunt u altijd contact opnemen met ons.

Picture of Renso Kuster

Renso Kuster

"Sportief, oplossingsgericht, nuchter, transparant, professioneel, competitief"

Waarom zou je Cadmes aanbevelen bij vrienden?

Een hechte club waar je op kunt bouwen en zowel successen als zorgen mee kunt delen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×