SIT Klimaatverandering Banner

SMART INDUSTRY - 12 MIN READ

Technologische klimaatverandering (klimaatverandering in technologie)

Bas Koomen op 16 december, 2019

De wereld verandert om ons heen en dat in de breedste zin. De aarde warmt langzaam op met alle gevolgen van dien en technologische ontwikkelingen gaan op industrieel gebied zo snel dat wij het gebruik en de mogelijkheden bijna niet kunnen bevatten. Hoe gaan we met deze veranderingen om waarbij we de ene verandering tot stilstand willen roepen en de ander juist moeten omarmen? Misschien wel beide met het zelfde doel. De wereld een stukje beter maken.

“Aanvankelijk was ik sceptisch over deze beweging. Daarbij was ik niet de enige en velen vroegen zich af of dit een nieuwe kunstmatige hype is”

Het initiatief Smart Industry

Het ‘Team Smart Industry’ werd vijf jaar geleden in Nederland samen met het ministerie van Economische Zaken en aantal instituten en brancheorganisaties zoals TNO, KVK, KUM, FME en RVO opgericht om de industrie bewust te maken van digitale transformatie. België nam het initiatief onder aanvoering van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder de naam ‘Belgium Made Different’. Ook in de omringende landen zijn dergelijke initiatieven ontplooid, waarvan het Duitse ‘Industrie 4.0’ waarschijnlijk het meest bekend is.  In 2017 bracht Klaus Schwab, de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, het boek uit met de titel: ‘The Fourth Industrial Revolution’. Daarin beschrijft hij de belangrijkste technologieën en diens invloed op overheden, industrie en samenleving.

Aanvankelijk was ik sceptisch over deze beweging. Daarbij was ik niet de enige en velen vroegen zich af of dit een nieuwe kunstmatige hype is die door de industrie bedacht was en bovendien wel weer zou overwaaien. Immers zijn diverse ontwikkelingen gaande die onder de paraplu van Smart Industry vallen. Industriële 3D-printers zijn al meer dan 30 jaar op de markt en robots zelfs nog langer.

Het werd me echter al snel duidelijk dat het gaat om de snelheid waarin deze technologieën zich ontwikkelen, in combinatie met de digitalisering en hoe deze steeds eenvoudiger aangesloten worden op complexe netwerken. De combinatie van technologieën voert tot nieuwe mogelijkheden. Het kan gaan om nieuwe producten of nieuwe diensten door bestaande producten anders in de markt te plaatsen.

Exponentiele ontwikkeling in technologische complexiteit

In het afgelopen jaar kwam ik in industriële en academische kringen varianten van de onderstaande grafiek tegen. Ik heb niet kunnen vinden wat de oorspronkelijke bron is, maar het illustreert heel goed wat er gaande is. We kijken naar een echte verandering waarin we zien dat de complexiteit van de technologie, in verhouding met de kennis die er voor nodig is om deze technologie toe te passen, de laatste jaren in een snel tempo uit elkaar lopen.

Hockeystick diagram Technologie versus vaardigheden

Dit geeft mij de bevestiging dat om met de versneld toenemende complexiteit van technologie om te gaan er andere productontwikkelingsmethoden, competenties en vaardigheden nodig zijn.

Ergens doet de grafiek denken aan de temperatuurgrafiek die gebruikt wordt in de context van klimaatverandering. De zogenaamde hockeystick-grafiek laat de trendbreuk zien waarin het klimaat ineens versneld opwarmt. Hier neem ik een analogie waar met de ontwikkelingen van Smart Industry en zowel hier als in het thema van het klimaat is te zien dat in eerste instantie slechts enkelen onderkennen dat er iets serieus aan de hand is. Na verloop van tijd dringt het tot een grotere meerderheid door en wordt er serieus gekeken naar te treffen maatregelen om het tij te keren of juist te omarmen. Tenslotte zullen er altijd groepen overblijven die de ontwikkeling bestrijden en zelfs stellig ontkennen.

Smart Industry Transformation

Voor wat het klimaat betreft houd ik mijn standpunten even voor me, maar over Smart Industry kan ik zeggen dat ik dat inmiddels erg serieus neem. Om die reden ben ik de stuwende kracht geweest achter de oprichting van het Smart Industry Transformation Team (S.I.T. team) binnen Cadmes. Dit  team van specialisten, met ieder zijn eigen expertise, kunnen wij bedrijven helpen op een methodische manier een transitie te maken richting toekomstbestendigheid van de onderneming.

De focus ligt daarbij op het anders kijken naar het eigen product en de manier waarop dit product tot stand komt. Door meer vanuit de ‘echte’ behoefte te redeneren, ontstaan nieuwe ideeën die leiden tot nieuwe ontwerpgedachten. Uiteindelijk zijn we samen met de opdrachtgever op zoek naar het opleveren van een integraal product ontwikkel- en productieproces dat door de ontwerpers moet worden opgeleverd, waar men zich vandaag nog vooral tot een tekening en stuklijst beperkt.

SIT Stappenplan Smart Industry | van bewustwording tot en met de uitvoering

Veranderingen vergen een planmatige aanpak

Omdat het vaak om een verandering gaat die de organisatie, proces en hulpmiddelen raakt, pakken we dit planmatig en stapsgewijs aan. We beginnen met een verkenningsfase. Dit is de fase waarin we helpen om teams binnen bedrijven te laten inzien waar men nu staat en laten ervaren hoe hoog de lat kan liggen. Daarvoor hebben een uitgebreid repertoire aan werkvormen beschikbaar die inzicht geven in diverse onderwerpen. Aan het eind van deze fase is een bedrijf beter in staat om een concrete doelstelling te formuleren voor de toekomst, wat van essentieel belang is voor een goede strategie.

Daarna volgt een strategiefase en hierin ondersteunen wij bij het opstellen van een concreet, lange termijn stappenplan waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Onderdeel van de strategiefase is dat we ook met de opdrachtgever op zoek gaan naar concrete indicatoren die meetbaar verbeterd kunnen worden en uiteindelijk bijdragen aan een duurzaam economisch voordeel.

Na alle voorbereidingen en inzichten is de fase aangebroken waar de verbeteringen toegepast gaan worden. Ook hier biedt het team ondersteuning bij de uitvoering en het borgen, van de nieuwe werkwijze, binnen de organisatie. Onze voorkeur is om dit in opeenvolgende kortlopende deelprojecten te doen waar na elk deelproject een evaluatie plaats vindt en indien nodig de strategie aangepast kan worden.

“Ik geloof niet dat we de technologische vooruitgang kunnen afremmen.”

SIT | Technologische klimaatverandering (klimaatverandering in technologie)

Deltaplan Smart Industry

Daar waar we door inzet van vele landen wereldwijd de klimaatveranderingen proberen tegen te houden, geloof ik niet dat we de technologische vooruitgang kunnen afremmen. Daarom is een soort Deltaplan in kennisontwikkeling en ontwerpmethodiek noodzakelijk om niet te verdrinken in de complexiteit. Het Smart Industry Transformation team kan voor de lokale industrie juist nu de toegevoegde waarde bieden door deze complexiteit op een modulaire en planmatige aanpak inzichtelijk te maken en te ondersteunen tijdens deze noodzakelijke veranderingen.

Wellicht heeft het uw interesse gewekt en bent u nieuwsgierig hoe Smart Industry ook voor u zou kunnen werken? Wij maken graag een afspraak voor een kennismaking en luisteren we graag naar uw wensen.

Picture of Bas Koomen

Bas Koomen

"Nieuwsgierig, vindingrijk, humor, graag uitgedaagd, soms “prettig gestoord”

Waarom ga je met plezier naar je werk?

Ik ben in 1992 als stagiair in aanraking gekomen met de wereld van 3D CAD en sindsdien eraan verknocht. Nog elke dag krijg ik nieuwe ideeën als ik met klanten, collega´s of leveranciers spreek en ik heb vanuit mijn rol enorm veel mogelijkheden om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Nieuwe technische mogelijkheden en nieuwe behoeften uit de markt inspireren mij enorm en ik heb het voorrecht om steeds te mogen zoeken naar wegen om deze twee kanten bij elkaar te brengen.
 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×