Tummers Top

NIEUWS - 4 MIN READ

Mijlpaal bij Tummers Project TOP Succes mag je vieren

Dennis Lieffering op 15 april, 2019

Succes mag je vieren! Dat hebben we ook zeker gedaan samen met onze klant Tummers door het behalen van een belangrijke mijlpaal met de implementatie van het ‘TOP’ traject (Tummers Optimalisatie Project).

Tummers Food Processing Solutions is een familiebedrijf dat zich onder andere richt op de ontwikkeling en de bouw van aardappelen- en knollen verwerkingsinstallaties. In het partnership, onder leiding van Ed van Dolen, Erwin Tummers en aan de kant van Cadmes Gwenny Bisschops en Marko Hoogeboom, is het gehele productportfolio, (deel)processen en organisatie onder de loep genomen om een efficiëntere manier van werken te realiseren.

Tummers heeft samen met het team van Cadmes specialisten hard gewerkt om de geoptimaliseerde infrastructuur met de daarbij horende softwareoplossingen te implementeren. Hierdoor zijn in het proces nu grote winsten behaald. Het deelresultaat is nu al een tijdreductie van dagen naar slechts een paar uur in een aantal facetten van het engineeringsproces.

Met het behalen van deze belangrijke mijlpaal na de eerste positieve implementatie volgt nu de uitrol binnen de rest van de organisatie. Hiermee is de onderneming Tummers goed op weg naar een nog mooiere toekomst.

Picture of Dennis Lieffering

Dennis Lieffering

"You don’t need eyes to see, You need vision!" Maxi Jazz (Maxwell Fraser) – Faithless

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×