EVENTS - 14 MIN READ

Uitdagingen in de maakindustrie: zo zet u ze om in groeikansen.

Renso Kuster op 5 april, 2018

Uitdagingen in de maakindustrie: zo zet u ze om in groeikansen

De maakindustrie is in transitie. Alle bedrijven werkzaam in deze industrie merken daar de gevolgen van. Naast een hoop kansen, brengt deze transitie ook een hoop uitdagingen met zich mee. Daarom vroegen we onze bezoekers op de TechniShow tegen welke uitdaging zij aanlopen. Wat bleek? Het meerendeel van de maakbedrijven geeft aan te worstelen met het faciliteren van innovatie (24,4%) en het borgen van kennis (24,3%). Dicht daarop volgde het bewaken van kwaliteit (18,7%) en het bevorderen van samenwerking (12,6%). De overige uitdagingen bestonden uit het efficiënt inzetten van tijd (11,8%) en het faciliteren van groei (8,2%).

Dit soort uitdagingen wilt u natuurlijk zo efficiënt mogelijk omzetten in groeimogelijkheden. In dit blog ga ik dieper in op de zes grootste uitdagingen in de maakindustrie en bespreek ik hoe u deze omzet in kansen.

 

Uitdaging 1: Tijd

Met innovatieve oplossingen efficiënt tijd vrijspelen binnen het productieproces

Tijd is van cruciaal belang in de maakindustrie. Of u nu een nieuw product zo snel mogelijk op de markt wil brengen of uw doorlooptijd wilt verkorten: er zit winst in tijdsbesparing. Hoe zorgt u ervoor dat binnen uw organisatie processen zo efficiënt mogelijk zijn ingericht?

Het verkorten van de time-to-market is een doel dat bij veel Engineering Managers bovenaan het lijstje staat. Het productontwikkelingsproces is echter een complex traject waarbij veel verschillende teams samen moeten werken. Dat zorgt vaak voor vertraging.

De oplossing ligt in het samenbrengen van alle betrokkenen in een virtuele omgeving. Hierdoor creëert u een single source of truth: alle teams kunnen op één plek de juiste informatie vinden over een project. Ontwerpen en prototypen kunnen, binnen deze omgeving, virtueel worden uitgetekend en getest. Alle informatie is verzameld op één plek waardoor efficiënter gewerkt kan worden en tijd kan worden bespaard.

Meer weten over het verkorten van uw time to market? Op ons kennisplatform ontdekt u hoe u doeltreffend uw doorlooptijd kunt verkorten.

 

Uitdaging 2: Kennis

Kennis als belangrijkste ingrediënt voor ontwikkeling in de maakindustrie

Door bestaande kennis efficiënt in te zetten kunt u tijd besparen en kwaliteit blijven garanderen. Kennis opgedaan tijdens een eerder project kan vaak goed gebruikt worden voor nieuwe projecten. Mits deze kennis is vastgelegd binnen de organisatie. En laat nu daar bij veel maakbedrijven het probleem liggen.

Voor Engineering Managers is het vastleggen en beschikbaar stellen van kennis binnen de organisatie essentieel. Een datamanagementsysteem helpt u kennis vast te leggen en het op te slaan voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen uw engineers in het vervolg altijd een beroep doen op informatie over eerdere projecten en deze kennis gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

Door kennis vast te leggen in een datamanagementsysteem stimuleert u bovendien het delen van kennis binnen uw organisatie. Doordat alle kennis nu op één plek beschikbaar is, wordt het gemakkelijker om informatie te delen. Hierdoor behoort kennis niet meer toe aan enkele personen, maar kan de gehele organisatie ervan profiteren.

Op deze pagina leest u meer tips over het vastleggen en toegankelijk maken van kennis binnen uw organisatie.

 


Uitdaging 3: Groei

Groei stimuleren door daadkrachtig tijd en geld vrij te spelen voor ontwikkeling

De maakindustrie zit in de lift en blijft de komende jaren flink groeien. U ziet maakbedrijven gebruik maken van de laatste innovaties om groei te realiseren. Nieuwe technieken, meer personeel, meer omzet. Hoe doen zij dat toch? En belangrijker, hoe zorgt u dat u niet stil blijft staan, maar juist meegroeit?

Voor groei is een vernieuwde blik op uw bestaande processen noodzakelijk. Wat kan beter, efficiënter, slimmer? Modularisatie kan u vervolgens helpen processen te stroomlijnen en groeikansen te creëren.

Modularisatie is het vastleggen van ontwerpregels en parameters van uw producten naar modules. Op deze manier kunt u nieuwe producten opbouwen uit flexibele, bestaande modules. Hierdoor kunt u engineersuren efficiënter inzetten en blijft er meer tijd over voor research & development. Doordat u meer tijd kunt vrijmaken voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het optimaliseren van processen kan groei gerealiseerd worden.

Op ons kennisplatform vindt u meer tips voor het realiseren van groei binnen uw organisatie.

 

Uitdaging 4: Innovatie

Met innovatiekracht een sterke toekomst binnen de maakindustrie realiseren

Maakbedrijven dienen zichzelf te blijven ontwikkelen als zij ook in de toekomst nog relevant willen zijn. Klanten vragen om nieuwe, innovatieve oplossingen en als u deze kunt bieden, loopt u met de opdracht weg. Maar hoe maakt u naast productie tijd vrij voor research & development en stimuleert u innovatie binnen uw organisatie?

Zoals eerder in dit blog uitgelegd kan modularisatie u helpen tijd efficiënter in te zetten. Door processen te stroomlijnen en vast te leggen kan de doorlooptijd flink worden teruggedrongen. Modularisatie helpt u producteigenschappen en functies te clusteren in modules waardoor uw engineers minder tijd kwijt zijn met het creëren van nieuwe producten.

Hierdoor is er meer ruimte voor research & development en heeft u meer tijd voor het onderzoeken en implementeren van innovatieve technologieën zoals bijvoorbeeld 3D printen of blockchain.

Meer weten over de mogelijkheden van 3D printen, servitization, blockchain en robotisering in de maakindustrie? U leest er meer over op ons kennisplatform.

 

Uitdaging 5: Kwaliteit

Kwaliteit als succesfactor in de productie van klantspecifieke producten

Klanten vragen steeds vaker om producten die zijn toegespitst op hun persoonlijke wensen. Hierdoor worden engineers keer op keer uitgedaagd om producten opnieuw uit te vinden. Doordat telkens nieuwe technieken en methoden worden toegepast is het lastiger om continuïteit in kwaliteit te behalen.

Door regelmatig tests uit te voeren, kunt u controleren of kwaliteitsniveaus behaald worden. Het maken van een virtueel prototype biedt u niet alleen de mogelijkheid uw product te ontwikkelen zonder daar veel kosten voor te maken, maar ook om uw ontwerp virtueel te testen. Hierdoor kunnen fouten en optimalisatiemogelijkheden effectief opgespoord en aangepast worden en kunt u kwaliteitsniveaus doeltreffend bewaken.

Meer weten over het bewaken van kwaliteitsniveaus binnen uw organisatie? Op ons kennisplatform leest u meer.

 

Uitdaging 6: Samenwerking

Efficiënt samenwerken en communiceren binnen de supply chain

Binnen de supply chain werken verschillende organisaties samen om een kwalitatief product af te leveren. Waar dat voorheen een samenwerking tussen slechts één of twee organisaties betrof, bent u tegenwoordig afhankelijk van een groot aantal partijen. Hoe zorgt u dat de samenwerking tussen deze partijen goed verloopt?

Een combinatie van de juiste online tools en informatiemanagement helpen u samenwerking tussen verschillende partijen (op afstand) te stroomlijnen. Zo biedt samenwerken in de cloud u de mogelijkheid data beschikbaar te maken voor verschillende partijen op afstand en helpt een datamanagementsysteem u data te structureren en datastromen in goede banen te leiden.

Door de juiste informatie voor de juiste personen beschikbaar te stellen, zal de samenwerking soepeler verlopen. U leest meer over het bevorderen van samenwerking op ons kennisplatform.


Met welke uitdaging worstelt u op dit moment?

Grote kans dat u zich in een van de bovenstaande uitdagingen kan vinden. Het zou natuurlijk mooi zijn als je als maakbedrijf deze uitdagingen zou kunnen omzetten in ontwikkelkansen. Bij Cadmes helpen we je graag om dit te realiseren.

We horen graag met welke uitdaging u op dit moment worstelt. En eerlijkheid belonen we graag. Onder alle aanmeldingen verloten we twee dinerbonnen ter waarde van 100 euro.

Laat ons hier weten wat uw grootste uitdaging!

 

Picture of Renso Kuster

Renso Kuster

"Sportief, oplossingsgericht, nuchter, transparant, professioneel, competitief"

Waarom zou je Cadmes aanbevelen bij vrienden?

Een hechte club waar je op kunt bouwen en zowel successen als zorgen mee kunt delen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×